http://www.hutsefruts.mynadres.nl /        HUTSEFRUTS

                      SETTINGS ETC.  

        http://www.duwgati.nl                                DUWGATI                Leerzame site voor de sat-hobbie

                    Veel wetenswaardigheden (en meer)

  German Upload Center       What you need for your sat-hobby

HACKWEB                              Settingslijsten en zo

            Laatste nieuws van het front

            Veel nieuws van het Sat-front                            

    last update: january 6, 2005